Bedrijven vervolg

Na een telefonische aanmelding door uw bedrijf, volgt een eerste gesprek met uw medewerker in onze praktijk of op uw locatie. In dit gesprek staat centraal: wat is het probleem en hoe kan dat opgelost worden. Samen met uw medewerker wordt een plan van aanpak opgesteld.

Als werkgever wordt u zo spoedig mogelijk door ons geïnformeerd over de duur van de hulp. Wanneer u akkoord gaat met onze voorstellen, gaan wij aan de slag.

Wij zijn geschoold in kortdurende hulpverlening. In de praktijk betekent dit dat 75% van de mensen na 5 gesprekken zover geholpen zijn dat ze zonder professionele hulp verder kunnen.

Ons uurtarief bedraagt € 100,00 ex BTW. 
Voor afspraken op locatie gelden andere tarieven.

Terug naar bedrijven