Particulieren vervolg

Wanneer u zich telefonisch heeft aangemeld, wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek in onze praktijk. In dit gesprek staan twee dingen centraal: wat is er aan de hand en hoe kunnen wij u daarbij helpen.
Deze analyse geeft u inzicht in de wijze van hulp plus het aantal gesprekken wat nodig is.

Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld; niemand krijgt zonder uw toestemming iets over u te horen of te lezen.

 Wij houden ons aan de code voor de maatschappelijk werker, zoals opgesteld door de Nederlandse vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW).

Het tarief is € 65,00 voor een gesprek van een uur. In sommige gevallen is een aangepast tarief mogelijk.

Terug naar particulieren